Nyhedsside
 

Efter beslutning i Randers Byråd er den kunstneriske aktivitet på KRAKAMARKEN midlertidigt ophørt pr 1/1 1999.

Der er således ikke kommet nye kunstværker til siden det sidst afholdte symposium i 1995. Den naturlige nedbrydning af kunstværkerne er imidlertid fortsat og nogle af kunstværkerne er nu i fremskredet forfald.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Randers Kunstmuseum, Randers Kommune, Århus Amt og Skandinavisk Designhøjskole.

Denne arbejdsgruppe undersøger mulighederne for en videreudvikling af KRAKAMARKEN’s idégrundlag.

 


Retur til dansk start
Se kort
Se kunstnere