Klik på flag for at gå til dansk start

Ole Barslund,
Danmark
Anette Bendixen,
Danmark
Alfio Bonanno,
Danmark
Mike Bulfin,
Irland
Karl Ciesluk,
Canada
Patrick T. Dougherty,
USA
David Drew,
England
Stuart Frost,
England
Vibeke Glarbo,
Danmark
Richard Harris,
England
Marianne Hesselbjerg,
Danmark
Annette Holdensen,
Danmark
David Kinane,
Irland
Kirsten Klein,
Danmark
Karen McCoy,
USA
Mogens Otto Nielsen,
Danmark
Marian O'Donnell,
Irland
Herman Prigann,
Tyskland
Kent Rasmussen,
Danmark
Gill Russell,
England
Jørn Rønnau,
Danmark
Britt Smelvær,
Danmark
Teddy Sørensen,
Danmark
William L. Sørensen,
Danmark
Steffen Tast,
Danmark
Kimio Tsuchiya,
Japan
Magne Vangsnes,
Norge
Ole Videbæk,
Danmark
Judy McIntosh Wilson,
Ny Zealand
Bent Winkler,
Danmark

(Klik på en kunstners navn for at få data og fotos af kunstværker lavet på KRAKAMARKEN )